FICTIE OVER DE LIEFDE

Anton van Wilderode: Sappho. Uitgeverij P, 54 blz. € 13,–

Tweetalige poëziebundel met fragmenten uit het oeuvre van de Griekse dichteres Sappho, geboren in de tweede helft van de zevende eeuw v. Chr., vertaald door Anton van Wilderode (1918-1998) en ingeleid door Patrick Lateur.