FICTIE OVER DE LIEFDE

Jean Pierre Rawie: De waarheid over de liefde De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur. Bert Bakker, 240 blz. € 12,50

Tweetalige bundel met de keuze van Jean Pierre Rawie. In het voorwoord schrijft hij: `Het vreemde is dat juist een gedicht dat de waarheid over de liefde verwoordt tot troost en zelfs tot vreugde kan strekken'.