FICTIE OVER DE LIEFDE

Gerrit Komrij: Hebban olla vogala. De mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen. Bert Bakker, 138 blz. € 12,50

Bloemlezing met lyriek uit Gerrit Komrij's De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden (1994) en het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (2001) van Martine de Bruin & Johan Oosterman. Voor de Bijenkorf stelde Komrij de bundel Leesliefde in 100 & enige gedichten (140 blz. € 3,95) samen.