FICTIE OVER DE LIEFDE

Van liefde en van dood. Dichters van de Franse Renaissance. Vert. Robert de Does, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 277 blz, € 20,50

Tweetalige bloemlezing met Franse poëzie uit de zestiende eeuw.