Autoheffing voorlopig nog niet ingevoerd

De Raad van State keurt de aanpak van het kabinet bij de invoering van kilometerheffing af. Dit blijkt uit het advies van het college over het wetsvoorstel van de ministers Netelenbos (Verkeer) en Zalm (Financiën).

Het nieuwe belastingstelsel voor weggebruikers wordt hierdoor een zaak van het nieuwe kabinet.

Tijdens de afronding van het debat in de Tweede Kamer over tolwegen en expresbanen werd gisteren duidelijk dat een meerderheid reeds in deze (beperkte) wetgeving wil vastleggen dat de kilometerheffing werkelijk doorgaat. Dit om te voorkomen dat alles na de verkiezingen weer op losse schroeven komt te staan omdat partijen als VVD en CDA er niets in zien. In voorgaande besprekingen heeft minister Netelenbos steeds gezegd dat in 2004 wordt proefgedraaid met het heffingensysteem. Twee jaar later zou het dan in het hele land moeten zijn ingevoerd. Dat lijkt nu zeer onwaarschijnlijk.

De Raad van State vindt het wetsvoorstel van Netelenbos en Zalm onvoldoende en te verbrokkeld. De bedoeling was om de heffing vast te leggen in een kaderwet en de wijze van innen en de tarieven later in een uitvoeringsregeling op te nemen. De Raad van State wil echter één wet voor alle financiële maatregelen (tol, tarieven, kilometerheffing) die er voor het gebruik van autowegen bestaan. Een bron binnen het ministerie van Financiën laat weten dat ,,er wel 35 beren op de weg zijn''. De problemen zijn volgens Financiën ,,heel divers, en zowel praktisch als juridisch van aard''. De bron bevestigt dat ook de inning van de heffing via de fiscus op problemen van de Raad van State stuit. Volgens Netelenbos lukt het haar niet om het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen bij de Tweede Kamer te bezorgen.

De fracties stelden gisteren in het overleg met Netelenbos vast dat er heel weinig over is gebleven van alle plannen voor `beprijzing' van het autogebruik, vier jaar geleden enthousiast gepresenteerd als middel om de files terug te dringen. Netelenbos moet het nu doen met proefrijden over een of twee expresbanen (voorheen betaalstroken genoemd), waarvan er in ieder geval een op de A12 bij Utrecht komt. Of dit inderdaad wordt uitgevoerd is de vraag aangezien de Tweede Kamer op het laatste ogenblik nog een wetswijziging afdwong, waar de fracties opnieuw een reactie op willen geven. Het CDA wil geen (betaalde) expresbanen op bestaande wegen en wordt daarin gesteund door de VVD, die verder vindt dat er altijd alternatieve routes beschikbaar moeten zijn. Van Heemst (PvdA) zei twijfels te hebben of hij ,,deze wet wel op eigen benen moet laten staan''.