Akkoord over drinkwaterbedrijf

De fusie van Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), Nuon Water en Waterbedrijf Gelderland is definitief. Het nieuwe waterbedrijf, Vitens geheten, wordt het grootste publieke drinkwaterbedrijf van Nederland. Gisteren hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Gelderland ingestemd met de fusie. Eerder gingen de raad van bestuur van Nuon en de aandeelhouders van WMO al akkoord. Vitens levert drinkwater aan ruim vier miljoen klanten in Friesland, Overijssel, Gelderland en delen van Flevoland en Drenthe.