`Zorg moet in hele EU vergoed'

Nederlandse ziekenfondspatiënten zijn binnen de Europese Unie volledig vrij om zonder voorafgaande toestemming van het ziekenfonds een huisarts of fysiotherapeut te consulteren, of medicijnen aan te schaffen bij een apotheek. Dat heeft de rechtbank in Maastricht onlangs bepaald.

Het Nederlandse stelsel zal ,,volledig op drift raken'', voorspelt M. Leers, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ vandaag in ZN Journaal, het blad van de zorgverzekeraars in Nederland. CZ-woordvoerder Westerwoudt zei vanmiddag dat de zorgverzekeraar in hoger beroep gaat.

De rechter in Maastricht deed vorige week uitspraak in een geding tussen een inwoonster van Sittard en haar zorgverzekeraar, CZ, over vergoeding van nota's van een huisarts en apotheek in België. De vrouw woonde tijdelijk in België en bezocht een aantal keren de huisarts en apotheek. In eerste instantie vergoedde CZ, uit coulance, de nota's met de waarschuwing dat latere nota's niet meer zouden worden vergoed omdat de hulp niet spoedeisend was en de verzekerde zich tot haar eigen huisarts en apotheek moest wenden.

Cruciaal daarbij is dat een ziekenfondsverzekering een zogenoemde natura-verzekering is. De verzekeraar sluit contracten met huisartsen en apotheken; de verzekerde hoeft na een consult geen declaraties in te dienen bij het ziekenfonds. Met de Belgische arts en apotheek had CZ geen contract.

De vrouw bleef de Belgische arts en apotheek bezoeken en de rechter bepaalde vorige week dat CZ deze kosten moet vergoeden, ook al is er geen contract. Toestemming vragen voor zogenoemde niet-gecontracteerde extramurale hulpverleners is in strijd met de Europese wet- en regelgeving. Het Europese Hof van Justitie heeft, zegt de rechtbank, eerder bepaald dat alleen voor ziekenhuiszorg vooraf toestemming moet worden gevraagd.

,,Het wettelijk contractenstelsel dreigt nutteloos te worden'', zegt W. Annard, woordvoerder van de zorgverzekeraars in Nederland. ,,Met deze uitspraak verdwijnt het fundament onder het stelsel van ziekenfondsverzekeringen.''

Het college van zorgverzekeringen wijst erop dat het Europese hof zich buigt over de vraag of voor extramurale zorg in het buitenland vooraf toestemming moet worden gevraagd.