VEB: slechte bazen op hitlist

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil directeuren en commissarissen die door de rechter zijn veroordeeld wegens wanbeleid weren als bedrijven voorstellen hen (opnieuw) te benoemen als commissaris.

,,Wij komen met een hitlist. Wie wanbeleid pleegt zal dat te horen krijgen'', zegt P. de Vries, directeur van de VEB.

Een van de eerste benoemingen waar de VEB zich tegen gaat keren is die van voormalig Shell-voorman C. Herkströter als president-commissaris van chemie- en farmaconcern DSM. Herkströter is commissaris bij het Rijswijkse bouw- en baggerbedrijf HBG, waarvan bestuur en commissarissen onlangs werden veroordeeld wegens wanbeleid door de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof.

De HBG-top had volgens de Ondernemingskamer de aandeelhouders onvoldoende geconsulteerd rondom de samenwerkingsplannen van zijn profijtelijke baggerdivisie met die van Ballast Nedam en het afwijzen van een bod van concurrent Boskalis. De Ondernemingskamer is een specialistische rechter, die onder meer oordeelt in conflicten tussen beleggers en bedrijfsdirecties.

De kans dat beleggers kandidaten voor commissarisposten afstemmen is overigens gering, omdat de meeste ondernemingen geen stemming houden over zulke benoemingen. Het kabinet wil aandeelhouders hierover wel stemrecht geven, maar een wetsontwerp hiertoe is nog niet in de Tweede Kamer behandeld.

De Ondernemingskamer krijgt, mede dankzij extra activiteit van de VEB, de laatste tijd meer zaken over wanbeleid en spreekt meer veroordelingen uit. Ook bestuur en commissarissen van vastgoedfonds Rodamco North America lopen dat risico. De rechtszaak rondom de overname van Rodamco NA door drie vastgoedfirma's is nog niet afgerond, maar de Ondernemingskamer heeft al vastgesteld dat ,,vooralsnog'' ervan moet worden uitgegaan dat het inroepen van een beschermingsmaatregel tegen een van de overnemers als wanbeleid ,,valt aan te merken''.

    • Menno Tamminga