Training voor personeel Petten

De veiligheidscultuur bij de kernreactor in Petten zal ingrijpend worden verbeterd. Het personeel van de hogefluxreactor zal op het hart worden gedrukt dat ,,veiligheid zonder uitzondering de belangrijkste prioriteit'' is. Dat heeft de eigenaar van de reactor, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie, toegezegd aan minister Pronk (VROM).

De toezichthoudende Kernfysische Dienst (KFD) van minister Pronk heeft de eigenaar van de kernreactor acht eisen gesteld waaraan moet worden voldaan om de onlangs tijdelijk gesloten reactor weer op te mogen starten. Het GCO zegt aan al deze voorwaarden te voldoen.

Er komen onder meer extra trainingen voor het personeel in de reactor, met met name op het gebied van de thermische werking van de reactor. Ook zal een aantal externe deskundigen in een externe reactorveiligheidscommissie zitting nemen. Deze commissie komt naast de bestaande reactorveiligheidscommissie.

Ook zal het verschil in interpretatie bij veiligheidskwesties worden weggenomen door bedrijfsvoorschriften preciezer af te stemmen op veiligheidstechnische specificaties. De operators van de reactor werken op basis van de bedrijfsvoorschriften, maar het management dat beslist over eventueel te nemen maatregelen bij incidenten oordeelt op basis van een aantal veiligheidstechnische specificaties. De maatregelen zijn deels het resultaat van een onderzoek naar de veiligheidscultuur door het het Weense International Atomic Energy Agency (IAEA) van de Verenigde Naties.

Ondanks de toezeggingen van het GCO is nog niet zeker of de reactor binnen acht dagen kan worden opgestart. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft laten weten dat als de reactor binnen acht dagen weer in bedrijf is, er geen grote leveringsproblemen ontstaan van radio-isotopen voor patiënten die met nucleaire medicijnen worden behandeld.

Of de reactor binnen acht dagen wordt opgestart, hangt af van een onderzoek door Serco Assurance naar het eventuele ,,scheurtje'' in het reactorvat. Er is al jaren sprake van een ,,scheurindicatie'' in het reactorvat als gevolg van een lasfout bij de fabricage. Onlangs bleek dat deze lasfout wellicht groter is geworden. De resultaten van dit onderzoek worden over vier dagen verwacht.