Sociale dienst vordert 25 miljoen

De Sociale Dienst Amsterdam (SDA) vordert dit jaar voor een bedrag van 25 miljoen euro terug aan ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. De dienst onderzocht ruim 100.000 zogeheten `belastingsignalen'. Dit zijn meldingen van de Belastingdienst dat een bijstandsgerechtigde inkomsten uit arbeid heeft gehad. Van 1997 tot en met 1999 zijn alle `kleine zaken' onderzocht, bedragen van minder dan 6.000 euro. Dit onderzoek resulteert in 10.000 vorderingen ten bedrage van 18 miljoen euro in totaal. In de categorie `zware gevallen', bedragen boven 6.000 euro, zijn zaken onderzocht tot eind 2001. In deze categorie wordt een bedrag van ruim 7 miljoen euro teruggevorderd. In een deze week gepubliceerde tussenbalans schat de SDA op korte termijn tot een besparing te komen van ruim 20 miljoen euro. Deels doordat cliënten via de Megabanenmarkt werk krijgen, deels doordat hun uitkering wordt stopgezet omdat ze niet komen.