Ruzie over hoogte van indexatie pensioen

Een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken naar de inflatietoeslag (indexatie) voor gepensioneerden heeft felle afkeuring opgeroepen bij de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP).

Het onderzoek van Hoogervost concludeert dat 82 van de 101 grootste pensioenfondsen hun gepensioneerden dit jaar de indexatie betalen die in hun regeling is opgenomen. Zij werken voor 915.000 van de ruim 2,5 miljoen gepensioneerden.

De NBP, die enkele weken geleden een indexatiemeldpunt opzette, vindt de uitkomsten van de enquete ,,misleidend en tendentieus'' en zegt dat vrijwel alle pensioenen in koopkracht achteruitgaan. De NBP eist een onafhankelijk onderzoek.

De uitkomsten van de enquete, die is uitgevoerd door de Pensioen- en Verzekeringskamer, staan in het antwoord van Hoogervorst (VVD; Sociale Zaken) op vragen van PvdA-kamerlid Depla.

Veertien onderzochte fondsen keren de indexatie niet of maar gedeeltelijk uit. Samen zijn hierbij 95.000 gepensioneerden betrokken. Een van de veertien volgt wel zijn eigen regeling, maar komt toch op nul indexatie uit. Bij vijf fondsen was de indexatie nog niet bekend.

Depla van de PvdA vindt dat, ook al vallen de uitkomsten hem mee, toch teveel mensen hun koopkracht zien krimpen door de achterblijvende indexatie. ,

Het kabinet wil pensioenfondsen aan strengere regels binden bij hun besluitvorming over het uitkeren van de jaarlijkse inflatietoeslag (indexatie) aan gepensioneerden, schrijft Hoogervorst.

Het kabinet vindt dat pensioenfondsen zich in de toekomt moeten verantwoorden over hun besluitvorming tegenover gepensioneerden en werknemers als zij afzien van indexatie.

Het kabinet wil de medezeggenschapsfora bij pensioenfondsen, de deelnemersraden waarin gepensioneerden en werknemers zijn vertegenwoordigd, echter geen instemmingsrecht geven over indexatiebesluiten. Het blijft bij het huidige adviesrecht.

Indexatie is geen recht, maar Hoogervorst zegt wel dat bij de deelnemers ,,gewekte verwachtingen'' een rol spelen. Pensioenfondsen beslissen jaarlijks over de indexatie en kunnen daarvan afzien als hun financiële positie te mager is. Hoogervorst schat op basis van ,,indicatieve berekeningen'' dat de pensioenreserves met ,,fors meer dan 100 miljard euro'' moeten worden verhoogd om een onvoorwaardelijke indexatie te waarborgen. ,,Een dergelijk bedrag is, los van iedere economische situatie, prohibitief''. Eind vorig jaar hadden de pensioenfondsen 435 miljard vermogen.

Hoogervorst neemt de suggestie van de NBP over en wil de ,,actuele informatie over de feitelijke stijging van de pensioenuitkeringen in de toekomst sterk verbeteren.''