Provimi voorziet sterke groei

Diervoederproducent Provimi verwacht de komende drie jaar een forse groei van winst en omzet. Provimi voorziet een verbetering van de marktomstandigheden.

Dat heeft bestuursvoorzitter Wim Troost van Provimi vanochtend meegedeeld.De omzet over 2001 bedroeg 1,5 miljard euro, een stijging van 11,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het operationele resultaat kwam 8,9 procent hoger uit op 95,4 miljoen euro. De nettowinst daalde met 6,6 procent tot 14,2 miljoen euro. De vorige jaar ontdekte fraude, waaruit een schade voortvloeide van 28 miljoen miljoen euro, had geen invloed op het resultaat van 2001. Vorig jaar bleek dat een voormalig werknemer jaren lang geld van het bedrijf had gestolen.

In juni 2001 splitste de Rotterdamse dochter Provimi zich af van het Franse agro-industriële moederbedrijf Eridania Béghin-Say. Provimi bleef ook na de afscheiding van het Franse bedrijf aan de Parijse beurs genoteerd, maar Troost sluit niet uit dat dat in de toekomst zal veranderen.

Het afgelopen jaar was voor Provimi een moeizaam jaar. ,,In de eerste helft van 2001 drukte de kosten van de verzelfstandiging de resultaten en in de tweede helft was er de nasleep van de MKZ-crisis. Wel trok de markt in de laatste zes maanden aan'', aldus Troost.

De bestuursvoorzitter toonde zich tevreden over de huidige gang van zaken: ,,We zijn het lopende jaar goed begonnen en ik verwacht dat de groei verder zal toenemen. Voor de komende drie jaar verwacht ik een winstgroei voor het bedrijf van 10 procent per jaar.''

Troost is verder ,,heel positief'' over de markten in Midden- en Oost-Europa.