Problemen opvang zwerfjongeren

Besparingen in de jeugdzorg hebben geleid tot grote problemen bij de opvang van enkele duizenden zwerfjongeren in Nederland. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in het rapport Opvang Zwerfjongeren. Die besparingen werden gerealiseerd door een aanpassing in de jaren tachtig van de leeftijdsgrens in de jeugdhulpverlening van 23 naar 18 jaar. Hierdoor krijgen zwerfjongeren in deze leeftijdsgroep geen specifieke aandacht meer. Ze zijn aangewezen op de maatschappelijke opvang. De Rekenkamer schat het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar dat op straat rondzwerft op tussen de 2.700 en 4.700. Vaak gaat het om jongeren met ernstige psychosociale problemen. Ze zijn met school gestopt, verslaafd of ze vertonen crimineel gedrag.