PinkRoccade: handel even stil

De handel in het aandeel PinkRoccade is vanochtend tien minuten stilgelegd. Het aandeel schoot na opening van de Amsterdamse effectenbeurs bijna 12 procent omlaag omdat de automatiseerder gisteren na beurs teleurstellende jaarresultaten bekend had gemaakt.

De nettowinst van PinkRoccade over 2001 bedroeg 24,8 miljoen euro, een daling van 40 procent vergeleken met het jaar daarvoor. De winst per aandeel kwam uit op 1,12 euro. Het resultaat was fors lager dan was voorspeld. PinkRoccade wijt de lagere winst aan gestegen financieringslasten en reorganisatiekosten. Volgens de regels van de beurs wordt bij een koersafwijking groter dan 10 procent de handel in een aandeel even stilgelegd. Tijdens deze time-out wordt onderzocht of handelaren het eens zijn met de koersvorming en wordt zekergesteld dat er geen fouten in het handelssysteem zijn opgetreden. Nadat de handel was hervat, kwam het aandeel van PinkRoccade uit op 21,20 euro, een daling van 10,92 procent.

De vraag naar ICT-diensten viel zwaar tegen, vooral in de tweede helft van het jaar. De omzet over het hele jaar steeg met 25 procent naar 812 miljoen euro. ,,Begin dit jaar was de markt op sterven na dood'', lichtte topman H. Bosma gisteren toe. ,,Het wordt best weer beter, maar niet al dit jaar.'' Net als branchegenoten noemt PinkRoccade 2002 `een overgangsjaar'.

De automatiseerder wil 400 van de 9.500 banen schrappen. Hoeveel werknemers gedwongen naar huis worden gestuurd wilde Bosma gisteren niet zeggen. De directie wil ook andere maatregelen nemen, zoals bevriezing van de salarissen. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt met de vakbonden. PinkRoccade heeft een voorziening genomen voor `concernherstructurering' ter grootte van 13 miljoen euro. Dat bedrag komt ten laste van het resultaat over 2001.

PinkRoccade is niet optimistisch over de nabije toekomst. Herstel wordt niet eerder dan over een half jaar verwacht. Wel heeft de automatiseerder voor dit jaar hoge verwachtingen over outsourcing, het volledig overnemen van automatiseringsafdelingen binnen bedrijven. Deze activiteit vertoonde ook al in 2001 sterke groei.