Onenigheid over basispakket zorg

Alle partijen in de Kamer willen een basisverzekering in de gezondheidszorg. Maar een beslissing over de belangrijkste aspecten daarvan: hoe ziet het te vergoeden pakket er uit en hoe wordt de premie gefinancierd – voor iedereen gelijk of inkomensafhankelijk – komt pas van een volgend kabinet.

Dat bleek gisteren in een urenlang debat over de hoofdlijnen van het toekomstige zorgstelsel in de Tweede Kamer. Alle partijen zijn het met het kabinet eens dat de particuliere ziektekostenverzekering en het ziekenfonds moeten worden samengevoegd in een basisverzekering. Zorgverzekeraars krijgen de plicht om iedereen te accepteren en moeten de zorg voor elke verzekerde binnen een redelijke termijn garanderen. Concurrende zorgverzekeraars worden daardoor de spil van de gezondheidszorg, die op basis van de vraag van verzekerden moet gaan opereren.

Met name coalitiegenoten PvdA en de VVD verschillen ernstig van mening over de samenstelling van het standaardpakket en hoe de premie gefinancierd moet worden. De standpunten liggen zover uiteen dat compromissen hierover pas bij de formatie na de verkiezingen van 15 mei gesloten kunnen worden, zo werd gisteren andermaal duidelijk. De VVD, maar ook het CDA, wil dat de premie losstaat van het inkomen (nominale premie). Een eventuele achteruitgang in inkomen kan achteraf via de fiscus worden gerepareerd. Dat moet cliënten en verzekeraars kostenbewust houden.

PvdA en GroenLinks zijn voor een premie die afhankelijk is van het inkomen. Alleen zo wordt de onderlinge solidariteit tussen rijk en arm, tussen zieke en gezonde mensen in stand gehouden, menen zij. D66, maar ook de kleine christelijke partijen riepen op tot een ,,slimme mix van deels nominale en deels inkomensafhankelijke premie''. Volgens het Tweede-Kamerlid Bakker (D66) zal het hier uiteindelijk wel op uitkomen. ,,Dus waarom nu dan al niet zaken doen'', verweet hij de coalitiepartijen.

Oudkerk (PvdA) zei dat er met zijn partij ook na 15 mei niet te onderhandelen valt over een nominale premie die hoger is dan die van de huidige ziekenfondspremie. Ook over de mate van zorg in het standaardpakket ruziën PvdA en VVD. De PvdA kiest voor het huidige ziekenfondspakket plus de tandarts. De VVD wil de consument meer keuzevrijheid geven. Het kabinet is voor één basispolis.

Om toezicht te kunnen houden op de marktwerking in de gezondheidszorg komt minister Borst volgende maand met een voorstel voor een `marktmeester'. Dat wordt ofwel een zorgkamer bij de Nederlandse Medededingsautoriteit, ofwel een aparte instantie zoals de Opta, die de martkwerking in de telecommunicatie bewaakt. Daarnaast gaat de minister op verzoek van de VVD onderzoeken of ,,de dikke managementslaag'' die de laatste jaren in de zorg is ontstaan, inderdaad onnodig veel geld opslokt, zoals alom wordt beweerd.