`Onderzoek schade door kinderopvang'

De fracties van PvdA, D66 en Groenlinks willen een onderzoek naar de mogelijk schadelijke effecten van kinderopvang voor met name zeer jonge kinderen. Zij pleitten er ook voor de controle op kinderopvang niet langer aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten over te laten, maar een landelijke inspectie in te stellen. Vandaag deden ze daartoe een beroep op staatssecretaris Vliegenthart van volksgezondheid.

De oratie van hoogleraar kinderopvang M. Riksen-Walraven van de Universiteit van Nijmegen heeft tot veel ongerustheid geleid. Bij ouders, maar ook bij de politieke partijen. Riksen-Walraven stelde dat langdurig verblijf in crèches sociaal-emotionele schade bij kinderen kan berokkenen. De gevolgen van het langdurig gescheiden zijn van de ouders, zouden merkbaar zijn tot op twaalfjarige leeftijd.

Vanochtend besprak de Tweede Kamer de Wet Basisvoorziening Kinderopvang met Vliegenthart. Door de nieuwe wet zou het aantal plaatsen in de kinderopvang vanaf 2004 flink kunnen uitbreiden, onder andere door ouders én ondernemers in de kinderopvang financieel te ondersteunen. Nu is het zo dat de overheid geld ter beschikking stelt aan gemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid én kwaliteit van de opvang.

Uitbreiding van de kinderopvang is, zeggen de regeringsfracties zelf, een van de grootste verdiensten van Paars II. In drie jaar tijd zijn er 60.000 plaatsen bijgekomen. Volgens Kamerlid van Vliet (D66) is het toe te juichen dat er meer plaatsen komen, maar mist zij de bijbehorende kwaliteitseisen in de wet. Volgens haar baseert hoogleraar Riksen-Walraven zich op Amerikaans onderzoek. ,,Nu moet er adequaat onderzoek gedaan worden onder Nederlandse, jonge kinderen die in crèches verblijven. Maar dan moet je de resutaten vervolgens wel vergelijken met kinderen die fulltime thuis blijven.''