Montenegro niet zelfstandig

Servië en Montenegro hebben overeenstemming bereikt over het voortbestaan van de republiek Joegoslavië onder een nieuwe naam. De deelrepubliek Montenegro wordt ,,voorlopig'' niet onafhankelijk.

Pagina 4