Kamer akkoord met aanpassing basisvorming

De Tweede Kamer gaat akkoord met de aanpassing van de basisvorming, het gezamenlijke lesprogramma voor scholieren in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) wil het overladen programma verlichten en stelde daarom in december voor het aantal verplichte vakken in de basisvorming vanaf 2004 van vijftien terug te brengen naar negen. Bovendien wil Adelmund het lesprogramma op verschillende niveaus aanbieden, afhankelijk van het schooltype. Ook hoeven praktijkgerichte scholieren in het vmbo minder theoretische vakken te volgen en mogen scholen straks zelf bepalen of zij het verplichte pakket twee jaar of langer aanbieden. De Tweede Kamer steunt haar hierin, maar is wel bezorgd of de scholen de zoveelste aanpassing van het voortgezet onderwijs nog wel kunnen bijbenen.