Jack Welch loopt weg met journaliste

Op de onaantastbaar geachte reputatie van Jack Welch, alom bejubeld als manager, bestsellerauteur en oud-topman van General Electric, is een kras gekomen. De 66-jarige Welch verlaat zijn tweede vrouw voor een vierentwintig jaar jongere journaliste, die, mede door zijn toedoen, moest opstappen als hoofdredacteur van het gerenommeerde tijdschrift Harvard Business Review. ,,Zoals in de media is gemeld zijn mijn vrouw Jane en ik van plan te gaan scheiden, onder vriendschappelijke omstandigheden'', liet Welch weten nadat het nieuws in een New Yorkse tabloid was uitgelekt. Voor de rest wilde hij er niets over kwijt.

De scheiding kan Welch de helft van zijn vermogen kosten, dat wordt geschat op 1 miljard dollar. Dit komt doordat de huwelijkse voorwaarden uit zijn echtverbintenis zijn verlopen, aldus de advocaat van mevrouw Welch.

Het begon onschuldig. Suzy Wetlaufer interviewde Welch in september voor de Harvard Business Review ter gelegenheid van diens afscheid van GE, waar hij twintig jaar lang met succes de scepter had gezwaaid. Die ontmoeting, in het kantoor van Welch in New York, was kennelijk zo aangenaam dat er een romance uit voortvloeide. Wetlaufer, zelf gescheiden, kon het geheim niet voor zich houden en vertelde het aan meerdere collega's op de redactie. In december besloot ze het Welch-interview te schrappen om de schijn van gebrek aan objectiviteit weg te nemen, en over te laten doen door twee andere journalisten. Maar toen was het al te laat. De redactie vond dat het strenge reglement van het blad was overtreden en eiste haar ontslag. Ze stapte vorige week zelf op. Ernstiger wellicht voor de status van Welch als ster aan het managementfirmament – en de reputatie van Harvard Business Review als onafhankelijk blad – is dat hij, zo bleek, vele malen had ingegrepen bij de totstandkoming van het artikel over hem. Zelfs de kop `Jack Bijt Terug' stond hem niet aan en wist hij te laten vervangen door `Jack over Jack'.

In Jack Welch: Straight from the Gut, zijn autobiografie die al 24 weken hoog op de bestsellerlijsten staat, schepte Welch nog op over zijn ,,geweldige'' huwelijk met de zeventien jaar jongere voormalige advocate Jane Beasely.

Welch' rijkdom omvat, behalve 900 miljoen dollar aan aandelen en opties in General Electric, nog jarenlang inkomsten en bonussen van tientallen miljoenen dollars en vier huizen, in Connecticut, Florida, Massachussets en New York, ter waarde van dertig miljoen dollar. ,,Dat romantische uitstapje gaat hem veel geld kosten'', aldus Raoul Felder, een bekende echtscheidingsadvocaat. ,,De timing had niet slechter gekund.''

    • Victor Frölke