Fortuyn is geen professor meer

Pim Fortuyn voert volgens de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) ten onrechte de titel professor.

Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) mogen mensen deze titel alleen voeren als zij een aanstelling als hoogleraar hebben. Oud-hoogleraren die vervroegd zijn uitgetreden, of na het bereiken van de geldende functionele leeftijdsgrens eervol ontslagen zijn, mogen zich professor blijven noemen. Die functionele leeftijdsgrens ligt op 65 jaar. Fortuyn is 53 jaar.

Fortuyn was van 1991 tot 1995 bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde daar de Albeda-leerstoel Arbeidsvoorwaardenvorming bij de Overheid. Na deze periode heeft hij geen aanstelling meer gehad bij de universiteit. ,,Als Fortuyn de titel professor kreeg bij zijn aanstelling in 1991, zou hij hem juridisch gezien in 1995 weer hebben moeten inleveren'', aldus woordvoerder J. Sparla van de VSNU.

Hij kon niet zeggen waarom de VSNU nu pas met dit bezwaar komt. Fortuyn profileert zich al een tijdje in het publieke debat als professor, iets waar CDA-lijsttrekker Jan-Peter Balkenende al eerder bezwaar tegen aantekende. ,,De enige professor onder de lijsttrekkers ben ik'', zo liet Balkenende weten.

De CDA-lijsttrekker is zelf bijzonder hoogleraar in het Christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.