`Duidelijkheid over kilometerheffing'

De Tweede Kamer wil nog vóór de verkiezingen duidelijkheid van minister Netelenbos (Verkeer) over de kilometerheffing. De minister zou het betreffende wetsvoorstel daarom volgens de fracties ruim voor 15 mei, de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen openbaar moeten maken.

Dit bleek gisteren tijdens de behandeling van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, die de invoering van toltarieven voor expresbanen en nieuwe weggedeeltes of tunnels regelt. Oorspronkelijk was hier ook het rekeningrijden in opgenomen met tolpoorten rond de grote steden, maar dat element is er door Netelenbos weer uitgelicht. Hiervoor in de plaats komt de kilometerheffing.

,,Er is een zeer mager voorstel overgebleven'', stelden verschillende woordvoerders vast. De fracties hadden er moeite mee dat de minister verschillende betaalsystemen wil invoeren: eerst de tol op beperkte schaal en straks de kilometerheffing. Een meerderheid lijkt desondanks akkoord te gaan met de heffingen voor expresbanen en de nieuwe Beneluxtunnel. De tolheffing zou verder volgens een deel van de Kamer geschikt zijn om particulier initiatief bij de aanleg van nieuwe autowegen te stimuleren. In dit verband wordt er over gedacht om zo het knelpunt op de A2 bij Maastricht aan te pakken. De VVD-fractie stelde nadrukkelijk dat bij tolwegen of betaalstroken alternatieven voorhanden moeten zijn, zodat de automobilist kan kiezen. Andere woordvoerders menen dat hierdoor de aanleg van nieuwe wegen juist wordt gehinderd.

De Tweede Kamer heeft verder stevige kritiek op Netelenbos' aanpak van het rondje-Randstad, de snelle treinverbinding tussen Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

De minister wil nu een prijsvraag organiseren waarin het bedrijfsleven mag aangeven wat de beste oplossing is en hoeveel men wil investeren. Bij de voorgenomen aanleg van de Zuiderzeelijn naar het noorden is eenzelfde benadering gekozen. De Kamer toonde zich ontevreden dat er geen financieel plan bestaat voor de aanleg van de snelle treinverbinding. Volgens Netelenbos ligt de oorzaak in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van haar collega en partijgenoot Pronk. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de plaats waar woonwijken, fabrieksterreinen, wegen en spoorlijnen mogen komen, vindt Netelenbos.