De Pruisische Mythe 3

In het artikel `Is Pruisen voor altijd in de ban?' (NRC Handelsblad, 19 februari), wordt gesuggereerd het begrip `Pruisen' te laten rusten in het verleden waar het thuishoort.

Misschien is het wel aardig te melden dat dit begrip voor vele Limburgers toch heel actueel is. In het dialect van Midden- en Noord-Limburg is Pruisen (`Pruusses') de naam waarmee tot op heden heel Duitsland aangeduid wordt, zelfs met inbegrip van Beieren. In deze zin fungeert Pruisen als het pars pro toto dat Holland is voor Nederland.

Merkwaardig genoeg spreekt men in Zuid-Limburg wel van Duitsland (`Duutschlandj'). Mogelijk hangt dit verschil in benaming samen met historische verschillen tussen Gelre en Tongeren/Luik, waartoe de onderscheiden delen van Limburg behoord hebben.

    • E.H.L.J. Dekker