De Pruisische Mythe 1

Ik ben het niet eens met de stelling van Kees M. Paling (NRC Handelsblad, 5 maart), dat de Pruisische Mythe rijp is voor de mestvaalt. Ik vind dat veel te kort door de bocht. Pruisen had ooit het beste leger in Europa en gebruikte dat ook. We hadden allemaal legers om te gebruiken. Wat dacht u van de ellende die Bonaparte in talloze oorlogen op slagvelden en onder burgerbevolkingen heeft aangericht? Dat was in een tijd, dat het hebben van legers en het voeren van oorlogen een normaal sociologisch verschijnsel was. Het was net zo normaal als het voeren van duels. Sinds de Koreaanse oorlog zijn wij daar anders over gaan denken, waarschijnlijk terecht.

Wat in de laatste oorlog gebeurde is niet de schuld van `Pruisen' maar van nazi-Duitsland. Er is zelfs geen causaal verband tussen nazi-Duitsland en Pruisen. Daar zat heel dominant het Duitse keizerrijk van Wilhelm II tussen.

In principe zou ik er niets op tegen hebben, wanneer binnen het zich verenigende Europa de huidige nationale staten vervagen en vervangen gaan worden door andere, historisch gestoelde, culturele en eventueel administratieve eenheden. Ik denk aan de combinaties Noord en Zuid-Tirol; Frans en Spaans Baskenland; Waals, Vlaams en Hollands Brabant; Nederlands, Duits en Belgisch Limburg. Waarom ook niet een Duits, Pools en Russisch Pruisen?

    • Robert van der Hall