Bush: Met Saddam gaan we afrekenen

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren in duidelijke bewoordingen bevestigd dat de Iraakse president Saddam Hussein in zijn ogen een gevaar is. ,,We zullen met hem afrekenen'', aldus Bush.

Bush zei in zijn eerste persconferentie in vijf maanden dat de Verenigde Staten ,,alle opties op tafel'' hebben, ook kernwapens, om landen in toom te houden die Amerika bedreigen met massavernietigingswapens. Ook staten die geen kernwapens bezitten kunnen rekenen op de zwaarste categorie Amerikaanse wapens als Washington dat nodig acht om de nationale veiligheid te dienen.

De huidige oorlog tegen het terrorisme gaat lang duren, maar de vergelijking met de Vietnam Oorlog gaat volgens president Bush niet op. Hij vergeleek de huidige oorlogsinspanning liever met de Tweede Wereldoorlog. ,,Dit is een oorlog waarin wij vechten voor de rechten en de vrijheid van ons vaderland.''

In de persconferentie van drie kwartier maakte president Bush duidelijk dat hij niet weet of Osama bin Laden nog leeft. In ieder geval besteedt hij niet veel tijd aan de vraag waar de leider van Al-Qaeda is: ,,De oorlog tegen het terrorisme gaat om meer dan een man. Hij is als hij nog leeft op de vlucht en gemarginaliseerd''.

Bush zei niet te zullen toestaan dat Saddam Hussein - ,,een man die bereid is zijn eigen volk te doden met chemische wapens'' - massavernietigingswapens ontwikkelt. Het zelfde gold voor andere landen die de VS en zijn bondgenoten bedreigen met dergelijke wapens. Bush beloofde dat hij over tegen Irak te nemen militaire stappen eerst met de bondgenoten zal overleggen, maar hij suggereerde dat hij hen zo nodig met zachte dwang zal aanmoedigen de oorlog te steunen.

[Vice-president Dick Cheney, die een rondreis door het Midden-Oosten maakt om steun te werven tegen Irak, kreeg gisteren in Kairo van de Egyptische president Mubarak de verzekering dat deze zijn uiterste best zal doen om Irak tot aanvaarding van de VN-wapeninspecteurs te krijgen. Gevraagd of Saddam anders moet worden omvergeworpen, antwoordde Mubarak ,,dat we dan zullen uitzoeken wat er in die richting kan worden gedaan''. Mubarak achtte het voorts ,,essentieel'' dat een eind wordt gemaakt aan het escalerende Israëlisch-Palestijnse geweld. Cheney bezoekt vandaag Jemen.]

President Bush zei ,,witheet'' te zijn over het studentenvisum dat de Amerikaanse immigratiedienst blijkt te hebben toegezonden aan twee van de zelfmoordcommando's die zes maanden geleden de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon pleegden.

In een korte verklaring vooraf deed de president een beroep op de Democraten in de Senaat alsnog de benoeming goed te keuren tot federaal rechter van Charles Pickering. In Commissie Justitie wordt de benoeming van de rechter uit Mississippi geblokkeerd wegens een vermoeden van racisme en pogingen tot onjuiste beïnvloeding van andere rechters. Volgens de president is het benoemen van federale rechters door de Grondwet aan hem gegund en gaat de Senaat op zijn stoel zitten.