Brand meester

Het is staande praktijk voor iedere brandweerman die te laat bij de plaats van bestemming komt. Functioneerde het brandalarm niet of werd het vuur wel op tijd ontdekt, maar kwam die informatie pas laat binnen op de meldkamer?

Bank- en verzekeringsconcern Fortis heeft de afgelopen maanden een paar binnenbrandjes gehad. Twee keer waarschuwde het concern voor een tegenvallende winst. En eenmaal werd de stormbal gehesen voor de schade die Fortis oploopt door de ondergang van energiehandelaar Enron.

Fortis maakte gisteren voor het eerst in zijn bestaan een winstdaling bekend. Dat is vooral het gevolg van lagere beleggingsresultaten, dalende beurskoersen en dubieuze debiteuren.

De eerste keer dat Fortis waarschuwde voor tegenvallende resultaten gebeurde dat een maand na de onheilsboodschappen van Nederlandse collega's ING en ABN Amro. Met de melding van de Enronschade sloot Fortis eveneens achteraan in de rij van waarschuwende financiële instellingen. En het tweede winstalarm voor de jaarcijfers over 2001 kwam pas drie weken geleden.

Geen wonder dat er getwijfeld wordt aan Fortis' risicobeheer. Zulke kritiek treft een financiële instelling in het hart. De kwaliteit van een bank of verzekeraar wordt in belangrijke mate bepaald door het risicomanagement.

Bestuursvoorzitter Anton van Rossum was er gisteren dan ook alles aan gelegen de suggestie de wereld uit de helpen dat de interne waarschuwingssystemen niet goed werken. Het is volgens hem allemaal terug te voeren op het spanningsveld tussen snelle informatieverstrekking en correcte informatieverstrekking.

Fortis zag het vuur op tijd, maar wilde de precieze omvang weten. Terwijl buitenlandse verzekeraars gewag maakten van hun problemen, probeerde Fortis in december, januari en februari het naadje van de kous te weten te komen over de nieuwe teleurstellingen en eventueel verzachtende meevallers. De uiteindelijke schade is grotendeels ontstaan in de maand december, benadrukt het concern. De raad van commissarissen kwam onder de kersverse voorzitter Jaap Glasz medio februari bijeen om een tweede winstwaarschuwing goed te keuren. Toen kon pas alarm worden geslagen.

Die uitleg staat op gespannen voet met de beursregels die voorschrijven dat koersgevoelige informatie onverwijld moet worden gepubliceerd. Er van uitgaande dat de alarmbellen bij Fortis goed functioneren, mag de buitenstaander zich ondertussen afvragen wat goed risicomanagement waard is als het bestuur vervolgens veel tijd nodig heeft om uit te rukken.

    • Jeroen Wester