Bestand in Angola als deel van vredesplan

De Angolese regering heeft met ingang van afgelopen middernacht een staakt-het-vuren afgekondigd in de strijd tegen rebellenorganisatie Unita. Het bestand maakt onderdeel van een vredesplan dat een eind moet maken aan de burgeroorlog die het land al sinds de onafhankelijkheid in 1975 verdeelt. Andere onderdelen van het plan: algehele amnestie, integratie van ex-soldaten in de maatschappij en herhuisvesting van de meer dan vier miljoen vluchtelingen.

Unita wacht op een reactie van de Verenigde Naties en van ,,landen die geïnteresseerd zijn in vrede in Angola''. Daarmee doelt de organisatie op Rusland, de Verenigde Staten en Portugal die als bemiddelaars optraden bij het vredesakkoord van Lusaka in 1994. Na jaren van schendingen van die overeenkomst laaide de burgeroorlog in 1998 weer op.

De regering sprak gisteren in een verklaring van ,,een uniek moment in de geschiedenis''. ,,Gemeenschappelijke wil zou kunnen leiden tot het einde van de gewapende strijd in Angola.''

De Amerikaanse president Bush had vorige maand opgeroepen tot een staakt-het-vuren nadat regeringstroepen Unita-leider Jonas Savimbi hadden gedood. Een algehele amnestie zou ook het regeringsleger vrijwaren van vervolging. Zowel regeringstroepen als rebellen hebben gemoord, verkracht en geplunderd. Beide hebben ook grote delen van de bevolking verjaagd.