Afwijzende reacties op boek Fortuyn

De lijsttrekkers van de `gevestigde' grotere politieke partijen in de Tweede Kamer reageren afwijzend op het vandaag officieel gepresenteerde boek van Fortuyn, dat functioneert als zijn verkiezingsprogramma.

Alle lijsttrekkers bekritiseren de afwezigheid in het boek van een financiële paragraaf.

PvdA-leider Melkert noemt het boek De puinhopen van acht jaar paars ,,al met al: achteruit in plaats van vooruit''. ,,Nederland wordt in de plannen van Fortuyn minder sterk en minder sociaal.'' Hij wijst mogelijke samenwerking met Fortuyn op basis van de inhoud van diens program op voorhand af. ,,Met dit programma zie ik inderdaad geen samenwerking mogelijk''. Ook D66-lijsttrekker Thom de Graaf concludeert op basis van eerste lezing van de tekst dat ,,samenwerking met Fortuyn in een coalitie niet mogelijk zal zijn''.

VVD-lijsttrekker Dijkstal zegt, evenals zijn collega van oppositiepartij CDA Balkenende, teleurgesteld te zijn in het programma van Fortuyn. Beide partijen laten evenwel de mogelijkheid open op eventuele samenwerking in een coalitie na de verkiezingen.

Bij de officiële presentatie van zijn boek, vanmiddag in Nieuwspoort, zei Fortuyn in een reactie: ,,Dat is dan duidelijk. De nieuwe coalitie tekent zich af: VVD, CDA en de Lijst Fortuyn.'' Gevraagd wie hij als premier wil bij die coalitie, antwoordde Fortuyn: ,,Hans Wiegel. De formatie kan in een halve middag klaar zijn.'' Tot nu toe zei Fortuyn dat hij zelf minister-president wil worden. VVD-coryfee Wiegel heeft onlangs te kennen gegeven dat hij indien gevraagd na zou denken over een eventueel premierschap van een coalitie met CDA en de Lijst Fortuyn. Bij de presentatie, die kort werd verstoord door actievoerders die een taart in het gezicht van Fortuyn gooiden, zei Fortuyn ook dat hij in april met een echt programma komt. ,,Het boek is een aanzet tot discussie.''

GroenLinks-lijsttrekker Paul Rosenmöller die gisteravond in een lezing een voorstel deed om te komen tot een progressieve coalitie, betitelt Fortuyn onder meer als een ,,rechtse populist'' en noemt het programma ,,uitgesproken nationalistisch en isolationistisch''.

Melkert verklaarde overigens wel met Fortuyn in discussie te willen over zijn voorstellen. ,,Laat die discussie plaatsvinden, dat vind ik de zin van een verkiezingscampagne''.

Balkenende verwijst naar een eerder boek van Fortuyn, De verweesde samenleving, als een boeiend boek ,,waarin het ook ging over de morele aspecten in de samenleving''. Dat element mist de CDA-leider in Fortuyns programma. ,,Dat vinden wij tegenvallen, dat past niet bij ons denken. Soms wordt ook een beetje de botte bijl gehanteerd''.

VVD-leider Dijkstal noemde Fortuyn ,,een relevante man'' en zijn Lijst Fortuyn ,,een relevante partij''. Maar het ontbreken van een financiële verantwoording is volgens hem een groot probleem. ,,Als je iets wil in de politiek, moet je ook zeggen hoe je dat wil betalen. Als dat ontbreekt wordt het heel moeilijk daarover een discussie te voeren.''

Dat laatste meent ook D66-lijsttrekker De Graaf ,,Kiezers hebben het recht te weten waar politici denken het geld voor hun plannen vandaan te halen, en waar ze het aan willen besteden.''