116.000 illegalen - of 46.000

Meer dan veertig onderzoeken naar en beleidsnotities over de omvang van het illegalencircuit in Nederland hebben het Centraal Bureau voor de Statstiek geen uitsluitsel gegeven over het werkelijke aantal illegalen. Eerder onderzoek was onvoldoende onderbouwd of ging uit van verkeerde veronderstellingen. Toch durft het CBS in een vandaag verschenen onderzoek de schatting aan dat in Nederland maximaal 116.000 illegalen verblijven.

Een schatting met een ruime marge. Want het kunnen er volgens het CBS ook minimaal 46.000 zijn. Het CBS-onderzoek is een extrapolatie van eerder verricht onderzoek, zoals het onderzoek van de Erasmus Universiteit onder supervisie van professor Engbersen uit 1999. Die schatte het aantal illegalen in de vier grote steden op 40.000 en op 60.000 voor het hele land.

De maximale schatting van het CBS zou bijna een verdubbeling van het aantal illegalen betekenen, mogelijk door de groeiende groep afgewezen en ondergedoken asielzoekers. Het maximale aantal illegalen afkomstig uit de vijf belangrijkste `asiellanden' bedraagt volgens de CBS-schattingen meer dan 41.000. Ook Engbersen zoekt daarin de verklaring van de groei van het illegalencircuit. ,,Je gaat eigenlijk nu pas in schattingen de grote aantallen uitgeprocedeerde asielzoekers terugzien.''

ILLEGALEN: pagina 3