Winstmarges VNU staan onder druk

De winstgevendheid van informatiemakelaar VNU is het afgelopen jaar over de gehele linie teruglopen. Vooral bij de vaktijdschriften heeft het concern last van de economische groeivertraging.

VNU maakte de cijfers vanmorgen bekend. Ook de bedrijfsonderdelen media- en marketinginformatie en `Gouden Gidsen' zagen de winstmarges afnemen. Voor het gehele bedrijf liep de brutowinstmarge terug van 20,7 procent in 2000 naar 16,7 procent het afgelopen jaar. Het concern maakt niet bekend op welke winstmarge het mikt en wanneer die marge moet zijn gerealiseerd.

VNU heeft de afgelopen twee jaar een metamorfose ondergaan om minder afhankelijk te worden van de conjuncturele eb- en vloedbewegingen. De publiekstijdschriften (Libelle, Margriet, Nieuwe Revu), de educatieve uitgeverij Malmberg en de dagbladen zijn verkocht. Daarvoor in de plaats kocht VNU twee bedrijven, AC Nielsen en Nielsen Media Research, op het terrein van marketing- en mediainformatie.

De omzet klom daardoor afgelopen jaar met 43 procent naar 4,8 miljard euro. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op 15 miljoen euro. Volgens VNU is dit bedrag het gevolg van hogere afschrijving van goodwill (overnamepremie) op AC Nielsen en het verlagen van de boekwaarde van overgenomen bedrijven uit het verleden.

Inclusief de buitengewone baten op de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen kwam de nettowinst van het Haarlemse bedrijf, waar ruim 37.000 mensen werken, uit op iets meer dan 1 miljard euro. De nettowinst vóór afschrijvingen van goodwill en buitengewone resultaten – het bedrag dat VNU zelf als belangrijkste graadmeter beschouwt – bedraagt 416 miljoen euro, een stijging van 2 procent.

De grootste pijn voor VNU zit bij de vakbladen die eenvijfde van de omzet voor hun rekening nemen. Door de economische tegenwind is de advertentiebezetting sterk afgekalfd. Het bedrijf, onder meer uitgever van Intermediair en Computable, voert saneringen onder het personeel door om kosten te besparen. In Europa zijn vorig jaar 165 mensen ontslagen bij de vakbladen. Ook in de Verenigde Staten werden er werknemers overbodig.

VNU is positief over de vooruitzichten en hoopt te kunnen profietreen van verdere integratie van AC Nielsen en van verdere kostenbesparingen. Maar het bedrijf geeft geen concrete verwachting over de verwachte resulaten.

Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers. De koers was rond het middaguur met 5 procent gestegen tot 38,15 euro.