WAO-plan

De bondsraad van de ambtenarenvakbond Abvakabo FNV heeft gisteren ,,onder voorwaarde'' ingestemd met het SER-advies over de herziening van de WAO. De bond wil dat de uitkering in het tweede ziektejaar, die in de plannen op 70 procent van het laatstverdiende loon ligt, moet kunnen worden aangevuld. De SER wil dit niet.