V-raad stemt voor Palestijnse staat

In een historische stemming heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vannacht voor het eerst in een resolutie gesproken van een Palestijnse staat naast Israël.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan deed eerder in zijn hardste uitspraak tegen Israël tot dusverre een beroep op Jeruzalem zijn ,,illegale bezetting'' van Palestijns gebied te beëindigen. Volgens medewerkers was het de eerste keer dat Annan de bezetting als illegaal bestempelde.

Resolutie 1397, die tevens oproept tot beëindiging van ,,alle geweld, inclusief terreur, provocaties, opruiing en verwoesting'', werd aangenomen met 14 stemmen voor bij één onthouding, namelijk Syrië. Israël en de Palestijnen verwelkomden haar als respectievelijk ,,evenwichtig'' en een ,,belangrijke stap voorwaarts''.

De resolutie was geïntroduceerd door de VS, die, samenvallend met de rondreis van vice-president Cheney om in het Midden-Oosten steun te werven voor militaire actie tegen Irak, proberen het hoog opgelaaide conflict in te dammen. De afgelopen twee dagen zijn bij het Israëlische offensief tegen de Palestijnen en bij Palestijnse aanslagen op Israëliërs meer dan 40 doden gevallen, in overgrote meerderheid Palestijnen. De Amerikaanse speciale bemiddelaar, generaal b.d. Anthony Zinni, arriveert morgen in Jeruzalem met als doelstelling een duurzaam bestand te bewerkstelligen.

In de resolutie wordt gesproken van een ,,visie van een regio waarin twee staten, Israël en Palestina, naast elkaar leven binnen veilige en erkende grenzen''. Eerdere resoluties van de Veiligheidsraad verwijzen niet met zoveel woorden naar een Palestijnse staat, omdat de kwestie te gevoelig lag. Alleen is sprake van een Arabische staat naast een joodse in resolutie 181 van de Algemene Vergadering, de delingsresolutie van 1947. Sinds het principe van een Palestijnse staat de laatste jaren door zowel Israël als zijn Amerikaanse bondgenoot is geaccepteerd, heerste weer een impasse in de Veiligheidsraad die resoluties in de weg stond.

In een emotionele verklaring tijdens een openbare zitting van de Veiligheidsraad zei secretaris-generaal Kofi Annan gisteren dat het bloedvergieten tot een afschuwelijk niveau was gestegen. Hij drong er bij de leiders aan beide zijden op aan ,,uw volkeren weg te leiden van een ramp''. ,,U moet de illegale bezetting beëindigen'' van in 1967 bezette Arabische gebieden, zei hij tot Israël. Van de Palestijnen eiste hij dat ze alle terreurdaden staakten, waarbij hij de zelfmoordaanslagen op burgers als ,,moreel weerzinwekkend'' brandmerkte.

REPORTAGE: pagina 5