Snelle groei van aantal dementen

Jaarlijks moeten in Nederland zes nieuwe verpleegtehuizen hun deuren openen om het groeiend aantal dementerenden op te vangen.

Nederland telt nu 175.000 demente ouderen en door de vergrijzing stijgt dat aantal snel. Als er geen doeltreffende preventieve maatregelen of medicijnen komen, waar nu nog geen zicht op is, leven er in 2050 400.000 dementen in Nederland.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in het advies `Dementie' dat gistermiddag aan minister Borst (Volksgezondheid) is aangeboden. ,,Spoedige en forse uitbreiding van de zorgfaciliteiten is onontkoombaar'', concludeert de Raad. Momenteel is 1 op de 93 mensen dement. Over 10 jaar is die verhouding 1 op 81 en over 50 jaar 1 op 44.

Eenderde van de dementen leeft momenteel in verpleegtehuizen. De anderen zijn aangewezen op thuiszorg en daarmee ook op mantelzorg: de verpleging door familie en huisgenoten. ,,Te vaak nog is bij de indicatiestelling voor formele hulp (thuiszorg, verpleegtehuis) de beschikbaarheid van mantelzorgers bepalend in plaats van de toestand van de patiënt'', schrijft de Gezondheidsraad. De raad vindt dat de Regionale Indicatie Organen (RIO's) die de toegang tot schaarse hulp verdelen, heldere criteria moeten hanteren.

Demente patiënten die dood willen, en dat toen zij nog gezond waren schriftelijk hebben vastgelegd, krijgen geen hulp van artsen. Dementie is binnen de huidige wet onvoldoende grond voor levensbeëindiging. Die schrijft uitzichtloos en ondraaglijk lijden voor, voordat een arts een leven mag beëindigen. Demente patiënten ervaren hun lijden niet. De raad schrijft hierover: ,,Als de situatie die men vreesde zich voordoet, kan men die niet meer als zodanig ervaren.'' Over levensbeëindiging op verzoek van demente patiënten moet het maatschappelijk debat doorgaan, schrijft de Gezondheidsraad. De uiterste mogelijkheid is op het ogenblik een wilsbeschikking waarin staat dat men bij dementie elke vorm van medische behandeling afwijst. ,,Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst moet de arts die verklaring respecteren,'' aldus de raad.