Shell: banen naar kantoor Den Haag

Shell wil 300 tot 400 banen van het centrale kantoor in Londen verplaatsen naar het centrale kantoor in Den Haag. Dit moet gebeuren in een periode van drie tot vijf jaar. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsorganen, aldus een woordvoerder vandaag. De reorganisatie betreft de divisies die zicht bezighouden met de verkoop van gas en elektriciteit en met zonne- en windenergie. Daarnaast worden er ondersteunende functies overgeheveld. Het kantoor in Londen telt momenteel circa 3.000 werknemers, Den Haag ruim 2.000.