Pronk pakt kwikuitstoot van ENCI aan

De uitstoot van kwik door cementconcern ENCI in Maastricht wordt aan banden gelegd. Minister Pronk (Milieubeheer) wil de emissienorm voor de cementindustrie vijf keer zo streng maken.

Dat bevestigt ENCI. Het concern is tegen de aanscherping, die nadelig zou zijn voor de bedrijfsvoering, en is een lobby begonnen om de wijziging ongedaan te maken.

Pronk reageert met de aanscherping op eerdere publiciteit over de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen die ENCI jaarlijks mag uitstoten, dankzij een vergunning van de provincie Limburg. In het binnenkort te publiceren ontwerp `Besluit verbranden afvalstoffen' heeft Pronk daarom volgens ENCI op het laatste moment de emissie-eis voor kwik voor de cementindustrie aangescherpt van 0,05 milligram (mg) per kubieke meter (kuub) tot 0,01 mg per kuub. Dat is strenger dan de Europese richtlijn.

Met de maatregel passeert Pronk de Limburgse gedeputeerde M. Hofman (CDA/Milieu). Die weigerde onlangs de vergunningsvoorwaarden voor ENCI aan te passen, ondanks oproepen daartoe van omwonenden en milieugroepen.

De Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) drong in februari ook aan op strengere eisen voor ENCI. De VVAV sprak over concurrentievervalsing, omdat ENCI afval verbrandt zonder rookgasreiniging. De AVI's hebben wel zo'n reiniging, die tientallen miljoenen euro's kost. Daardoor stoten AVI's weinig stoffen uit, maar is het verbranden van afval wel duurder dan bij ENCI.

Gevaarlijke stoffen als kwik worden bij ENCI verdund in de grote hoeveelheid rookgas. Dat houdt de concentratie kwik onder de bestaande norm van 0,05 mg per kuub, maar alles bij elkaar komt wel een grote hoeveelheid kwik vrij. Een vergelijking van emissiegegevens over 1999 van ENCI en de VVAV wijst uit dat de uitstoot van ENCI die van alle elf AVI's samen evenaart. Volgens ENCI bleef de kwikuitstoot in 2001 onder de 0,01 mg per kuub. Toch probeert ENCI nu, onder meer met een lobby via het CDA, aanscherping te voorkomen. Een woordvoerder: ,,De aanscherping is niet nodig. Wij doen het nu al beter dan van ons gevraagd wordt.''

In schriftelijke vragen heeft het Maastrichtse Tweede-Kamerlid Van der Hoeven (CDA) Pronk inmiddels om uitstel gevraagd van de publicatie van het ontwerpbesluit. Ze wil dat de Kamer zich kan uitspreken. Van der Hoeven wijst er op dat door het aanscherping het verbranden van kwikhoudend afvalslib door ENCI onmogelijk zou kunnen worden.

    • Joep Dohmen