`Java-apen met herpes beschermen'

De Dierenbescherming vindt dat apen die besmet zijn met het Herpes-B-virus, moeten worden ondergebracht bij opvangcentra of zodanig worden gehuisvest dat de veiligheid van andere dieren en van de mensen is gegarandeerd. Zogenoemde java-apen in Nederlandse dierentuinen zijn besmet met dit virus. Bij apen veroorzaakt dit virus hooguit een koortslip maar voor mensen kan het dodelijk zijn. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen noemt de bezorgdheid onnodig en stelt dat de veiligheid is gegarandeerd. Willem Schaftenaar, dierenarts in Blijdorp en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, bevestigt dat het omgaan met java-apen ,,voorzichtigheid'' behoeft.

Java-apen, een ondersoort van de apenfamilie der makaken, leven onder meer in Dierenpark Amersfoort en in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. Volgens deze dierentuinen zijn java-apen (macaca fascicularis) ,,over de hele wereld'' drager van het herpes-Bvirus ,,zonder dat zij er last van hebben''. Schaftenaar: ,,Je moet je nooit door een aap laten bijten. Als het toch gebeurt, dan moet je de wond goed uitspoelen.'' Maar dat betekent niet dat bezoekers en andere dieren aan de gevaren van een dodelijke virusinfectie worden blootgesteld. ,,Makaken zijn weliswaar drager van het herpesvirus, maar ze vertonen zelden symptomen van de ziekte. Pas dan kan het virus worden overgedragen.'' Bovendien werken de dierentuinen met protocollen, zegt Schaftenaar. ,,Wij vangen java-apen als we ze moeten verdoven nooit in een net. We blazen van een afstand. Het is voor alle zekerheid. Er gebeurt nooit iets.''

Hoofdverzorger M. Hoedemaker van Dierenpark Amersfoort: ,,U kunt hier gerust op bezoek komen.'' Bezoekers zijn door hekken en een tussenruimte voldoende gescheiden van de 90 java-apen. Hoedemaker: ,,Je moet er niet te dichtbij in de buurt komen, zodat ze kunnen bijten.'' Er bestaat volgens het dierenpark ook geen gevaar voor de verzorgers. ,,Die komen er nooit mee in aanraking.''

Woordvoerder Maaike Wermer van de Dierenbescherming vreest dat de apen het slachtoffer worden van maatschappelijke onrust. Twee jaar geleden zijn in Engeland in enkele safariparken honderden makaken doodgeschoten, nadat was aangetoond dat zij drager van het herpesvirus waren. Dat was een foute maatregel die genomen werd op basis van onjuiste argumenten, zo lieten deskundigen weten. Werner: ,,Wat er ook gebeurt, deze dieren moeten niet worden afgeschoten.''

    • Arjen Schreuder