Heroïne op recept krijgt vervolg

De zes gemeenten in Nederland die aan chronisch verslaafden heroïne op recept verstrekken, mogen hiermee doorgaan, in afwachting van een landelijke invoering van heroïneverstrekking op medische basis. Het kabinet heeft dit besloten op voorstel van minister Borst (Volksgezondheid). De bewindsvrouw beschouwt de verstrekking als een laatste behandeloptie voor ,,een groep extreem verloederde, soms ernstig zieke verslaafden voor wie noch afkicken noch een onderhoudsdosis methadon soelaas biedt''.

Naast het verstrekken van heroïne (in combinatie met methadon), heeft het kabinet ook besloten de gemiddelde methadondosis waarmee verslaafden behandeld worden, te verhogen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Borst dat ze nog niet zover wil gaan om ook afkicken zonder narcose met het geneesmiddel naltrexon als behandelmethode te erkennen. Hiermee mag voorlopig op beperkte schaal worden doorgegaan, tot meer duidelijkheid bestaat over de effecten.

Het kabinet baseert zich voor het vrijgeven van heroïne op recept op de uitkomst van een grootschalig wetenschappelijk experiment dat in 1998 in Rotterdam en Amsterdam begon en in 2000 werd uitgebreid naar Den Haag, Groningen, Heerlen en Utrecht.

Borst schrijft aan de Kamer dat ze het voorstel van de Commissie Gelijke Behandeling van Heroïneverslaafden (CCBH), om heroïne als medicijn te laten registreren, overneemt. De International Narcotic Contral Board en de wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties zijn zowel van de uitkomsten van het experiment op de hoogte gesteld als van de beslissing om deze behandeling in de verslavingszorg op te nemen.

,,Dat het kabinet alle adviezen van de CBHB heeft overgenomen, stemt natuurlijk tot tevredenheid,'' zegt voorzitter prof.dr. Jan van Ree van de CBHB, ,,maar belangrijker is het besluit voor de patiënten. Het is natuurlijk gewoon een kwestie van volksgezondheid.''

Van Ree vindt het kabinetsbesluit passen in de poging van Borst om het volksgezondheidsbeleid zoveel mogelijk evidence based te maken. Van Ree: ,,Het ministerie ondersteunt een nieuwe behandeling pas als wetenschappelijk is aangetoond dat deze werkt. Dat zie je hier ook. Het afkicken onder narcose krijgt nu bijvoorbeeld geen steun.''

Heroïneverstrekking is politiek omstreden in Den Haag. VVD en CDA zijn ertegen om het als behandelmethode in de verslavingszorg op te nemen. PvdA en D66 zien het daarentegen als een laatste behandeloptie om langdurig verslaafden perspectief op een beter leven te bieden.

Het aantal heroïneverslaafden in Nederland wordt op 25.000 geschat. Van hen zitten 13.000 in een methadonprogramma. Tussen de 1.000 en 2.000 verslaafden komen voor heroïneverstrekking op recept in aanmerking.