Handel in zieke werknemers

Er zit brood in zieke werknemers, sinds ze toevallen aan de private markt. Maar reïntegreerder Kliq ziet zijn klandizie verdwijnen.

Langdurig werklozen zijn nieuwe handel voor verzekeraars. Omdat ze lang niet gewerkt hebben, zo denken ondernemers die zo'n werkloze in dienst willen nemen, hebben ze een verhoogd risico in de WAO te belanden. En daarvoor willen die werkgevers, vooral uit het midden- en kleinbedrijf, níet de wettelijk verplichte boetepremie betalen. Daardoor dreigt de bemiddeling naar werk van klanten van de Amsterdamse Sociale Dienst in het water te vallen.

De verzekeraars Interpolis, Nationale-Nederlanden en Achmea zien wel brood in de bijstandsgerechtigden. Voor 450 euro per werkloze is Interpolis bereid het verhoogde WAO-risico een half jaar af te dekken, zodat de werkgevers de boete niet hoeven te betalen. Afnemer: de gemeente Amsterdam, die daarmee het risico van ondernemers overneemt. Deze week besluit de gemeente welke verzekeraar de opdracht krijgt.

De markt van zieke werknemers valt steeds meer toe aan het bedrijfsleven, nu de ziektewet is geprivatiseerd, evenals de reïntegratie van WAO'ers en WW'ers, en de WAO waarschijnlijk ingrijpend wordt herzien. Dat opent nieuwe markten voor verzekeraars en reïntegratiebedrijven. Maar verzekeringen voor zieke werknemers zijn ,,niet zo profijtelijk'', zegt bestuurder K. van der Pol van verzekeraar Interpolis. Hij ziet het als ,,een missie'' om ze aan te bieden. ,,Het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector schreeuwen erom.''

De verzekering die Interpolis aanbiedt aan de gemeente Amsterdam is een nieuw product, omdat die enkel langdurig werklozen betreft. Het verzekerde risico is dan ook ,,lastig in te schatten'', zegt Van der Pol. Interpolis maakte, net als veel andere verzekeraars, met de privatisering van de ziektewet in 1996 verlies op ziekengeldverzekeringen. Werkgevers verzekeren daarmee de verplichte loondoorbetaling in het eerste ziektejaar. Destijds waren de risico's moeilijk in te schatten en was de concurrentie groot. Nu pas, zegt Van der Pol, zit Interpolis voor die verzekering net boven break-even.

Toch zijn de verzekeraars positief over de privatisering van de markt van zieke werknemers. Per 1 april gaat de Wet Verbetering Poortwachter in, waardoor werkgevers ziek personeel moeten begeleiden voor een snelle terugkeer naar werk. Nationale-Nederlanden heeft daartoe samen met verzekeraar ASR `Keerpunt' opgericht, een specialistisch reïntegratiecentrum dat aan verzekerde werkgevers praktische hulp biedt.

De premies worden daartoe niet verhoogd, vertelt beleidsadviseur H. van Dalen van Nationale-Nederlanden. De verzekeraar verwacht zoveel te kunnen besparen door minder ziekengeld en aanvullend WAO-geld uit te keren dat het nieuwe servicebureau daarmee rond kan komen. Vervolg: WERKLOZEN pagina 16

Kliq wil meer bedrijven als klant

Vervolg van pagina 13

Voor het geprivatiseerde reïntegratiebedrijf Kliq, dat voortkomt uit het voormalige arbeidsbureau, is de privatiserende ziekte- en WAO-markt een bedreiging. Het bedrijf betrekt zijn klanten van oudsher uit de publieke sector. WAO'ers zijn goed voor 120 miljoen van de 220 miljoen euro omzet per jaar, en de gemeenten leveren nog eens zo'n 85 miljoen. Slechts 30 miljoen behaalt Kliq binnen het bedrijfsleven.

Dit jaar hoopt het bedrijf break-even te draaien, vertelt president-directeur B. le Blanc. ,,Maar als Kliq zich alleen blijft richten op de publieke sector verliezen we een belangrijk deel van onze omzet. Binnen twee jaar moeten we ons binnen het bedrijfsleven een plek hebben verworven, anders moeten we afslanken.''

Dat laatste wil Le Blanc niet laten gebeuren, zegt hij. Dus is hij ,,als een bezetene'' bezig om fusiebesprekingen te voeren met verzekeraars en uitzenders. Want wil hij Kliq in deze omvang laten voortbestaan, dan moet hij ófwel door forse investeringen de particuliere markt veroveren, óf fuseren. Voor de zomer moet het besluit genomen zijn. De omzet die Kliq als reïntegratiebedrijf verliest, krijgen de private verzekeraars en uitzenders erbij. Met verschillende verzekeraars gaat Kliq strategische allianties aan. Le Blanc: ,,Nationale Nederlanden, AZR en Aegon gaan ons vrijwel zeker als preferred supplier aanmerken.'' Daarnaast loopt er een onderzoek dat moet aangeven welk bedrijf Kliq de beste `strategische fit' biedt voor een eventuele fusie, zegt Le Blanc. ,,Er zijn verzekeraars en uitzenders die deelnemingen in Kliq willen, we hebben geen gebrek aan aandacht. Dat is logisch. Alles is in beweging op de markt van mens en arbeid.''

    • Mariël Croon