Europa vóór strafheffingen in luchtvaart

De Europese Commissie wil luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie met strafheffingen kunnen aanpakken, indien zij met overheidssteun op oneerlijke wijze concurreren.

De Commissie stemde gisteren in met een voorstel van Eurocommissaris Loyola de Palacio, waarvan bijzonderheden het afgelopen weekeinde al eerder naar buiten kwamen. ,,In de Europese Unie moeten onze luchtvaartmaatschappijen volgens het boekje werken, of ze nu wel of niet in een crisis geraken, zoals de crisis die door de gebeurtenissen van 11 september werd versterkt'', aldus De Palacio gisteren.

In de verklaring van de Europese Commissie wordt in het bijzonder gewezen op ,,buurstaten'', die met massale staatssteun een ,,langdurig en ernstig negatief effect'' kunnen hebben op luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie. Dit lijkt een verwijzing naar de Zwitserse overheid, die veel geld stak in een opvolger van het failliete Swissair.

De Palacio toonde zich al eerder ongerust over de 15 miljard dollar (17 miljard euro) die de Amerikaanse overheid verstrekte aan luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten na de terreuraanslagen van 11 september in New York en Washington.

De Commissie wil heffingen kunnen opleggen aan die luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die van subsidies profiteren. De heffingen worden berekend op basis van het steunbedrag, en zullen niet hoger zijn dan noodzakelijk om de geleden schade te herstellen.

Indien zulke luchtvaartmaatschappijen in handen van de overheid zijn, kunnen heffingen ook worden opgelegd om oneerlijke prijsconcurrentie aan te pakken die mogelijk wordt gemaakt door niet-commerciële voordelen welke zo'n overheid verstrekt. Zaken zullen worden behandeld op basis van klachten van luchtvaartmaatschappijen die aantonen dat schade is geleden.

Het gaat in de nieuwe regeling om een Europese verordening, die nog moet worden voorgelegd aan de lidstaten en het Europees Parlement. De Europese Commissie spreekt van het vullen van een ,,wettelijk vacuüm''. Nu kunnen alleen anti-dumpingheffingen worden opgelegd bij goederenimport. Ook voor maritiem transport is er een dergelijke regeling.