Eén op vijf kinderen in psychische nood

Eén op de vijf kinderen op de wereld heeft psychische problemen. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het VN-kinderfonds Unicef.

De organisaties schrijven de slechte geestelijke gezondheid van kinderen toe aan te snelle sociale en economische veranderingen en armoede. Wanneer er niet naar een oplossing wordt gezocht, zullen in de toekomst ernstige volksgezondheidsproblemen ontstaan. Depressieve kinderen hebben vaak ook andere problemen. De WHO en Unicef signaleren dat depressies en zelfmoord onder kinderen, en vooral onder jongeren sterk is toegenomen.

Volgens beide organisaties blijkt het voor een kind weinig uit te maken of het in een oorlogsgebied opgroeit, of in een westers land. ,,Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Omdat ze nog steeds groeien, hun organen nog niet zijn volgroeid, zijn ze kwetsbaar voor chemische, fysieke en biologische gevaren. In zowel geïndustrialiseerde landen, als ontwikkelingslanden wordt hun ontwikkeling, gezondheid en welzijn bedreigd door vervuild water, onveilig voedsel en chemicaliën in huishoudelijke producten en gebruiksvoorwerpen'', zo schrijven de organisaties.

Het onderzoek naar de mentale en fysieke gezondheid van kinderen is het grootste dat ooit is gehouden. De gegevens werden verzameld in meer dan honderd landen.

De WHO en Unicef concluderen tevens dat elk jaar bijna elf miljoen kinderen sterven door oorzaken die tamelijk gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. De belangrijkste doodsoorzaken zijn longontsteking, diarree, malaria, mazelen, hiv/aids en ondervoeding. Elk jaar worden 1,5 miljoen jongeren slachtoffer van misbruik, zelfmoord, verwondingen en geweld. Vijftig procent van alle nieuwe hiv-besmettingen komt voor onder jongeren.

In Stockholm wordt de komende dagen internationaal overleg gevoerd over het rapport. In mei zal een VN-kindertop worden gehouden. Het is de bedoeling daar afspraken te maken over een aanpak van de gezondheidsproblemen.