Arbeidsmigratie wordt makkelijker

Europees commissaris Bolkestein (interne markt) wil het makkelijker maken voor burgers van EU-landen om hun beroep in een andere lidstaat uit te oefenen. Hij heeft gisteren voorgesteld de bestaande regels op dit gebied te vereenvoudigen. Zo moeten de procedures voor de erkenning van beroepskwalificaties sneller kunnen verlopen. De maatregel past in een serie afspraken die de EU-landen twee jaar geleden in Lissabon hebben gemaakt, en die eind deze week tijdens een EU-top in Barcelona worden geëvalueerd.