Weer kritiek op geluid Schiphol

De geluidnormen voor het nieuwe Schiphol zijn onvoldoende om te kunnen garanderen dat de geluidbelasting gelijkwaardig is aan de huidige situatie. Ook is ,,niet aannemelijk'' dat ondanks meer vluchten het veiligheidsrisico niet zal toenemen.

Dat schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage in een advies over het milieueffectrapport (MER) voor het nieuwe Schiphol. Het advies is gisteren aangeboden aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

Volgens de MER-commissie is het voorstel om het totale geluidsvolume in de `stolp' over Schiphol te berekenen onvoldoende om het aantal gehinderden beperkt te houden. Ook al omdat het aantal voorgestelde handhavingspunten ,,veel kleiner'' is dan het huidige aantal. ,,De gelijkwaardigheid voor geluid wordt dus niet gegarandeerd''. Ook op de veiligheidsnormen heeft de commissie ,,ernstige kritiek''.

De commissie vindt dat de bewindslieden de voorgestelde milieunormen moeten wijzigen alvorens een definitief besluit te nemen. Minister Netelenbos heeft gisteren de kritiek van de hand onmiddellijk gewezen. Volgens een woordvoerder moet hoe dan ook de vijfde baan volgend jaar in gebruik worden genomen en kunnen daarna eventuele aanpassingen plaatsvinden als de praktijk daartoe aanleiding geeft.

De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de wijziging van de Luchtvaartwet, die de nieuwe normen mogelijk moet maken. De senaat wil echter dat de Raad van State zich hier nog eens over buigt, wat ook tot vertraging van de procedure kan leiden.

De milieubeweging sluit zich aan bij de kritiek. Zij wil dat een volgend kabinet pas beslist over de normen. Uit onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium concludeert de milieubeweging dat Schiphol vooral 's nachts meer lawaai gaat maken.