VNO: verlaag lasten, matig loonstijging

Werkgeversvereniging VNO-NCW wil dat de overheid dit jaar met een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven komt in de vorm van een verlaging van de sociale premies.

De werkgevers stellen tevens dat de loonstijgingen die in de komende cao's worden afgesproken ,,met een 2 [moeten] beginnen'', ofwel onder de drie procent moeten blijven.Dat zei VNO-NCW-voorzitter Jacques Schraven gisteren op een persbijeenkomst over het traditionele Voorjaarsoverleg dat 21 maart weer wordt gehouden. Daarbij maken de sociale partners (werkgevers en werknemers) afspraken over de loonontwikkeling in de komende maanden. Schraven hekelde de starre opstelling van de bonden die volgens hem als vertrekpunt nog altijd het `4 procent plus moet kunnen' hanteren. Alleen de kleine vakbond Unie MHP kreeg een pluim van Schraven.

Voorzitter Doekle Terpstra van de vakcentrale CNV noemt Schravens verzoek om een lagere loonstijging `naïef'. ,,Ik durf te zeggen dat we erg verantwoord bezig zijn'', aldus Terpstra. De vakcentrale FNV heeft verontwaardigd gereageerd op de voorstellen van Schraven. ,,We vragen maximaal 4 procent waar dat kan. Waar dat niet kan, zou je onder de 3 uit kunnen komen. Neem Corus, dat was verantwoord'', stelt een woordvoerder van de FNV.

Het conflict tussen werkgevers en werknemers over de lonen heeft in de kinderopvang al tot stakingen geleid. Ook in de bouw, waar momenteel over een cao wordt onderhandeld, staan de relaties op scherp. De vakbonden kondigden vanmorgen stakingen aan als een akkoord over de cao daar uitblijft.

Volgens VNO-NCW is lastenverlichting en loonmatiging noodzakelijk om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven niet verder te laten verslechteren. Hij wees op de hogere loonkostenstijging van de afgelopen jaren ten opzichte van de andere Europese lidstaten. Die zijn in Nederland 13 procent meer gestegen dan het gemiddelde van de EU. De arbeidsinkomensquote van het bedrijfsleven (de verhouding tussen de loonkosten en de winst) is dan ook ,,drastisch verslechterd'', zei Schraven. Ook het verwachte groeiend aantal werklozen (100.000 werklozen erbij de komende twee jaar) is ,,zorgelijk''. ,,Niet koopkracht maar een gezond bedrijfsleven moet de leidraad zijn.''

Schraven stelt dat de werkgevers al jaren te veel aan sociale premies voor de WW en de WAO betalen (1,25 miljard euro in 2002) en wil daarvan dit jaar al een deel (0,5 miljard euro) terug van minister Zalm van Financiën. Ook lastenverlichting voor werknemers moet volgens Schraven kunnen, zeker als ,,de bonden erin slagen een betekenisvolle knik in de lonen te bewerkstelligen.''

Het ligt overigens niet in de verwachting dat het kabinet met extra lastenverlichting voor bedrijven zal komen. Het begrotingsoverschot is al verdampt tot 0 procent van het bruto binnenlands product en iedere extra lastenverlichting zou betekenen dat Zalm 2002 met een tekort moet afsluiten.