Textielgroep Twenthe is in financiële moeilijkheden

De Textielgroep Twenthe heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is in financiele problemen gekomen door het faillissement van één van de werkmaatschappijen, Wisselink Textiles in Aalten.

Omdat Wisselink een juridisch-fiscale eenheid vormt met de Textielgroep Twenthe zouden ook andere bedrijven van de holding in de problemen kunnen komen. De totale schuldenlast van de Textielgroep bedraagt ongeveer 11 miljoen euro. De Textielgroep Twenthe maakt bedtextiel, tuinkussens, gordijn- en meubelstoffen. Bij de zes verschillende werkmaatschappijen in Nederland, België en Duitsland werken in totaal 270 personeelsleden. De beursnotering van het bedrijf is opgeschort.

Door te reorganiseren en te investeren in een efficiënter productieproces heeft de Textielgroep Twenthe een faillissement van Wisselink proberen te voorkomen. De laatste weken, toen de productie al stil lag, zijn er zonder resultaat gesprekken gevoerd met een overnamekandidaat. Voor de tachtig werknemers van Wisselink is geen geld voor een sociaal plan.

Behalve het faillissement van Wisselink heeft een langslepend conflict met Koninklijke Ten Cate invloed op de financiële resultaten. Koninklijke Ten Cate voldoet volgens de Textielgroep niet aan haar verplichting om weef- en drukwerk aan bedrijven van de Textielgroep uit te besteden.

Hierdoor is er sprake van onderbezetting bij enkele werkmaatschappijen. Grootaandeelhouder United Fabrics van de Textielgroep Twenthe heeft Koninklijke Ten Cate voor de rechter gedaagd. Het eist een schadeloosstelling van 32 miljoen euro.

Ook beroept United Fabrics zich op afspraken om op op managementniveau samen te werken.

Toen beide bedrijven in 1998 een samenwerkingsovereenkomst sloten, combineerde L. de Vries van Koninklijke Ten Cate een baan als groepsdirecteur bij Ten Cate met het directeurschap van de Textielgroep Twenthe. De Vries trok zich terug bij de Textielgroep op het moment dat hij hij bestuursvoorzitter werd bij Koninklijke Ten Cate. Ten Cate zegt zich niet gebonden te voelen aan de verplichting om werk uit te besteden omdat de Textielgroep volgens Ten Cate niet marktconform weet te leveren.

De Textielgroep Twenthe maakte in 2000 voor het eerst sinds zes jaar weer winst. Een groot deel van de winst van 2.04 miljoen euro is toe te schrijven aan de verkoop van onroerend goed. De bedrijfspanden van Summerset in Weerselo en Wisselink in Aalten zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. In de eerste zes maanden van 2001 werd 16.000 euro winst geboekt.

    • Martin Steenbeeke