`Starre markt remt economie Europa'

De arbeidsmarkt in de eurozone werkt onvoldoende efficiënt en vormt daardoor een rem op de economische groei. Op het ogenblik bestaan grote werkloosheid en problemen om aan personeel te komen naast elkaar. Dat duidt op onvoldoende mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dit staat in een rapport dat de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren heeft gepubliceerd. De bank constateert dat maatregelen die in de jaren '90 zijn genomen om de arbeidsmarkt te hervormen tot een sterke groei van de werkgelegenheid en een aanzienlijke vermindering van de werkloosheid hebben geleid. Niettemin is er in een aantal sectoren nog altijd sprake van scheefgroei.