Solana: EU moet af van roulerende voorzitter

Javier Solana, de topfunctionaris voor het Europese buitenlands beleid, vindt dat het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de Europese Unie moet veranderen. Dat staat in een nota die Solana heeft geschreven in zijn functie van secretaris-generaal van de Europese Raad van regeringsleiders.

Het halfjaarlijkse voorzitterschap is volgens Solana een zaak van ,,nationaal prestige'' geworden. Iedere voorzitter heeft eigen prioriteiten, wat de continuïteit in het Europese beleid niet ten goede komt. Solana schaart zich hiermee achter de toenemende klachten over het roulerende voorzitterschap. Zijn nota wordt het komend weekeinde besproken op de Europese top in Barcelona. Het document bevat een zeer kritische analyse over zowel het functioneren van de Europese toppen als van de Raad van Ministers. Het somt een scala van mogelijkheden op om de gang van zaken te verbeteren.

Daadwerkelijke voorstellen wil Solana in juni doen voor de Europese top in Sevilla. Voor de meeste door Solana genoemde verbeteringen is geen wijziging van het verdrag van de EU nodig. Ze staan daarom los van het overleg van de conventie over de toekomst van Europa en over een nieuw EU-verdrag in 2004. Volgens Solana kan de werkwijze van de Europese Raad en de Raad van Ministers volgend jaar al worden verbeterd.