Ruzie over nazorg Turkse aardbevingen

Verenigingen van slachtoffers van de twee aardbevingen in 1998 in West-Turkije willen geen hulp meer aannemen van hulporganisatie Kerken in Actie (KIA).

Ze voelen zich respectloos behandeld door de hulporganisatie en betichten KIA van paternalisme en bemoeizucht. Alle zeven verenigingen, die samen de belangen behartigen van duizenden slachtoffers, weigeren het samenwerkingsverband met KIA te verlengen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. In december is het tweejarig contract tussen KIA en de verenigingen verlopen.

KIA financierde sinds de aardbevingen - op 18 augustus en 12 november 1998 - in totaal 31 projecten. Er werden onder andere ruim 450 prefabhuizen neergezet in de getroffen gebieden. Ook de brandweer van het plaatsje Gölcük is voor 350 duizend gulden gesteund, en er werd een jongerencentrum geopend. Als een van de tien organisaties ontving KIA bijna vijf miljoen euro (ruim elf miljoen gulden) van de 65 miljoen die de nationale actie opbracht.

Tientallen verontruste Turken in Nederland hebben KIA met e-mails bestookt. Ook Inspraakorgaan Turken (IOT) heeft om een gesprek gevraagd met de directie van KIA. IOT wil desnoods bemiddelen om het beschadigde vertrouwen bij de verenigingen in KIA te herstellen, maar de verenigingen in Turkije zien daar niets in. Volgens voorzitter S. Günes van IOT is het conflict juist ontstaan door communicatieproblemen.

KIA werd na aardbevingen opgericht door voornamelijk hoogopgeleide vrouwen. ,,Ze wilden bepalen wat en hoe wij onze activiteiten moesten doen. Als we niet deden zoals zij het wilden, konden we geen geld ontvangen'', zegt de voorzitter Inci Bayindir van vereniging Dep-Der in het plaatsje GölcÜk. Bayindir. ,,Het was helaas niet mogelijk op een gelijkwaardige manier met ze te werken.'' Bayindir klaagt ook over het gebrek aan informatie over vijftien proefprocessen die werden gestart in naam van `haar' leden door KIA en diens Turkse partner. Doel van deze zaken was het vorderen van schadeclaims bij aannemers.

Jacques Willemse, hoofd van afdeling Noodhulp van Kerken in Actie, zegt niets te kunnen met de klachten. ,,Ik herken dat niet''. Hij zegt dat het hulpprogramma omgezet zal worden in een structureler ontwikkelingsprogramma. ,,Desnoods met andere partners.''

    • Ahmet Olgun