Rekenkamer ziet toe op fraude-onderzoek in het hbo

De Algemene Rekenkamer krijgt tóch een rolletje bij het onderzoek naar fraude in het hoger beroepsonderwijs. Minister Hermans (Onderwijs) heeft de Rekenkamer vandaag gevraagd toe te zien op het `zelfreinigend onderzoek' dat de instellingen moeten doen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Rekenkamer zelf gaat onderzoeken of de instellingen frauderen, aldus het verzoek van Hermans. Hun taak zal zich volgens het ministerie van Onderwijs beperken tot een kritische ,,review'' van door de instellingen ingevulde vragenlijsten. Volgens bronnen rondom de minister gaat het daarbij vooral om de vraag of het onderzoek methodologisch in de haak was.

De universiteiten, hogescholen en mbo-scholen krijgen de vragenlijsten deze week opgestuurd. Zij moeten melden of zich in het verleden onregelmatigheden met bekostigingsregels hebben voorgedaan op hun instelling. Als zij dat melden aan de minister, wordt volstaan met het terugbetalen van teveel verstrekte subsidie. Hermans besloot hiertoe nadat twee weken geleden de accountantsdienst van het ministerie constateerde dat zes hogescholen subsidie ontvingen voor 5.109 studenten die niet of nauwelijks onderwijs volgden. Hermans deed daarvan aangifte bij het openbaar ministerie en eist ruim 29 miljoen euro terug.

De Tweede Kamer eiste hierop een onafhankelijk onderzoek naar fraude in het hoger onderwijs en mbo en reageerde schamper op dit `zelfreinigend onderzoek'. Hermans besloot hierop de Rekenkamer alsnog in te schakelen.

De Kamer heeft evenmin vertrouwen in een achteraf-onderzoek door de Rekenkamer. ,,Als het hoger onderwijs en mbo van de sfeer van verdachtmakingen afwillen, zal er een écht onafhankelijk onderzoek moeten komen'', zegt Kamerlid Hamer (PvdA). Kamerlid Eurlings (CDA): ,,De Kamer heeft recht op absolute duidelijkheid, niet op een onderzoek waarvan je maar moet afwachten of het de hele waarheid zal bevatten.'' De Rekenkamer, zegt Eurlings, is in Hermans' voorstel volstrekt afhankelijk van wat de instellingen over zichzelf zeggen en zal niet zélf onderzoek doen naar de doelmatigheid van subsidies, wat de formele taak is.