Partijen moeten in beweging komen 7

De gevestigde partijen, of ze nu in de oppositie zitten of in de regering, moeten in beweging komen en hun ambities niet verhullen (hoofdartikel, NRC Handelsblad, 9 maart).

De reactie van de minister-president, vrijdagavond 9 maart, op de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was helaas nogal teleurstellend. `We moeten het nog maar eens goed uitleggen aan de kiezer' (problemen in de zorg, onderwijs, verkeer en veiligheid).

Als de Haagse politiek denkt, dat volstaan kan worden met nog maar eens uitleggen en veel meer informatie geven over hetgeen wel is bereikt, dan heeft men er niets van begrepen.

De lokale partijen hebben succes, omdat zij luisteren naar wat de burger op het hart heeft. Wat de meerderheid van de kiezers hindert, is het politieke taboe dat op het immigratiebeleid rust. Een openbare discussie over asielzoekers en immigranten zou `het slechte in de mens mobiliseren' (Hedy d'Ancona). In de Kamer wordt wel gesproken over ruimtelijke ordening, het verdwijnen van de open ruimte, de natuur, de landbouw, en het milieu, maar het verband met immigratie en met de stijgende bevolkingsdruk wordt angstvallig vermeden.

Door een open debat worden extreem rechtse krachten juist ontkracht!

Politiek Den Haag, luister en praat met de burger. Laat niet de mensen, die in verloederende wijken wonen de prijs betalen voor de continue immigratiestroom en laat niet de echte vluchtelingen de dupe worden van economische migranten.

Ga het politieke debat aan, maak duidelijk hoeveel immigratie nog acceptabel is en betrek daarbij het milieu, ruimtelijke ordening, bevolkingsdichtheid, sociale implicaties en de begrotingsruimte van de overheid. Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af en maak dat bespreekbaar, in plaats van het benadrukken van de verworvenheden van Paars.

    • Ina Becking Straver