Partijen moeten in beweging komen 6

Als uw Interview*Nss kolommengrafiek van 7 maart (extrapolatie naar de verkiezingen van 15 mei) ook maar bij benadering juist is, kunnen wij concluderen dat niet Pim Fortuyn maar het CDA of GroenLinks straks de grote winnaar, niet van, maar door de gemeenteraadsverkiezingen is geworden :

1. Paars haalt straks slechts 37+27+8=72 zetels en is dus uitgerangeerd tenzij GroenLinks meedoet, wat een linkser Paars oplevert met 81 zetels.

2. Slechts twee andere coalities zijn denkbaar die een meerderheid halen en voor beide is het CDA essentieel. Daarmee valt D66 automatisch af. De eerste mogelijkheid is een hernieuwing van wat men heel vroeger een Kabinet op brede basis noemde: PvdA+

CDA+VVD, goed voor een comfortabele meerderheid van 94 zetels ; de tweede is een nieuwe formule van CDA+VVD+Fortuyn+LN, die net als linkser Paars over 81 zetels gaat beschikken.

GroenLinks of het CDA hebben het dus straks voor het zeggen. De Fortuynhaters hoeven zich geen zorgen te maken, de kans is groot dat Paars gewoon door kan gaan, met zelfs een iets linksere opstelling. Zo niet, dan zou het niemand verbazen als voor alternatief 2 het CDA de voorkeur gaat geven aan de Brede Basis. Exit Pim.

    • J. Baurdoux Soest