Partijen moeten in beweging komen 5

Ik ben geen PvdA- of VVD-stemmer, maar ik vind de ophef over de houding van Melkert en Dijkstal, in het bewuste tv-debat met Fortuyn, onterecht.

We willen toch graag dat politici zich af en toe als echte mensen gedragen? De voormannen van PvdA en VVD voelen zich al maanden geschoffeerd door uitlatingen van Fortuyn over hun persoon, over het beleid van Paars, en eigenlijk over het totale politieke bedrijf in Den Haag. Kritiek waarvan niet alleen Melkert en Dijkstal, maar driekwart van Nederland vindt dat het vaak kant noch wal raakt.

En dan was dit hun eerste lijfelijke confrontatie met deze meneer Fortuyn. Totaal terzake en begrijpelijk valt Melkert Fortuyn dus aan op het eerste wat nodig is voor een zinvolle discussie: beschaafde omgangsvormen. En Dijkstal valt Fortuyn aan op een andere noodzakelijke voorwaarde: de aanwezigheid van een samenhangende maatschappijvisie, vertaald in een politiek programma, zwart op wit op papier. Aan deze zakelijke voorwaarden voor een politieke discussie werd zeker aan het begin van het debat nog niet voldaan.

Bleven over de schofferingen van Fortuyn die hun via de media ter ore waren gekomen. Hoe geloofwaardig waren Melkert en Dijkstal dan geweest als ze Fortuyn vriendelijk zouden hebben begroet?

    • Albert Appelo